Gewasbescherming

Biologische gewasbescherming is een verzamelnaam van ziekte- en plaagbestrijding met behulp van natuurlijke vijanden. Dit zijn natuurlijke parasieten en predators(roofdiertjes) of andere organismen. Of het nu spinnen, insecten, aaltjes, virussen of bacteriën zijn; ze bestrijden alleen, of in samenhang belagers van gewassen. Soms zijn ze in staat om gewassen weerbaar te maken.

Deze natuurlijke hulptroepen zorgen ervoor dat consumenten een goed en veilig product in handen krijgen. Op den duur zullen zij daardoor ook meer vertrouwen krijgen in bijvoorbeeld voedselveiligheid.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de belangstelling voor biologisch geteelde producten toeneemt. Ook de supermarkten spelen in op dit segment. Dat heeft te maken met een groeiende belangstelling voor onderwerpen als duurzaamheid, milieu en voedselveiligheid.

De biologische aanpak is een vriendelijke, maar krachtige manier van gewasbescherming, voor de ondernemer en het personeel. De middelen zijn niet of nauwelijks gevaarlijk bij toepassing.

Bij langdurig gebruik van chemische bestrijding ontwikkelen zich resistenties. Daardoor neemt de werking van deze middelen op termijn af. Bij biologische of geïntegreerde gewasbescherming van ziekten en plagen gebeurt dit niet.

Veel ondernemers voeren hun bestrijding uit op basis van geïntegreerde gewasbescherming. Dit is een uitgebalanceerde toepassing van biologische gewasbescherming in combinatie met chemische middelen en ander bestrijdingsmethoden. Deze aanpak vermijdt het ontstaan van resistenties, waardoor het beperkte middelenpakket zo lang mogelijk effectief blijft.

Bestuiving

Bestuiving van consumptiegewassen is sinds meer dan dertig jaar een begrip. In eerste instantie gebeurde dit uitsluitend met behulp van bijenvolken. Later zijn daar hommelvolken bij gekomen. Bestuiving van gewassen met hulp van insecten levert naast een besparing op arbeid ook een betere of hogere productie.

De inzet van deze arbeidsvriendelijke bestuivingsmethode zorgt er ook voor dat ondernemers minder chemische middelen gebruiken, om op deze wijze hun hulptroepen te sparen. Bestuiving draagt dus ook bij aan een duurzame land- en tuinbouwsector.

Gewasbescherming van natuurlijke oorsprong

Het planten- en dierenrijk herbergt een scala aan stoffen die behulpzaam kunnen zijn bij gewasbescherming, omdat de natuur haar eigen wegen zoekt om planten te beschermen. De leden van Artemis onderzoeken welke stoffen hiervoor in aanmerking komen.

Op land- en tuinbouwbedrijven krijgt naast bestrijding van ziekten en plagen juist het beschermen van gewassen steeds meer aandacht. Plantweerbaarheid heeft momenteel prioriteit in het onderzoek. De leden van Artemis ontwikkelen middelen en systemen, waarbij de plant zo weerbaar wordt dat ziekten en plagen geen kans meer krijgen.