Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de leden, anderzijds door te participeren in publiek-private-onderzoekprojecten (PPS) met kennispartijen zoals WUR en Vertify. Tot 15 mei zijn er weer kansen om ideeën voor nieuwe PPS-projecten in te dienen.

Als Artemis participeren we in diverse projecten. Dit zijn veelal praktijkgerichte onderzoekprojecten met allerlei gewassen en teeltsystemen, waarbij door allerlei maatregelen wordt nagegaan of de weerbaarheid tegen ziekten en plagen kan worden verhoogd. Artemis brengt veel kennis in en het levert ook veel nieuwe kennis op. Voor meerdere projecten wordt jaarlijks geïnventariseerd voor welke belangrijke ziekten en plagen vernieuwingen nodig zijn.

Artemis-leden worden dan uitgenodigd om met oplossingen te komen in de vorm van biologische bestrijders, biologische middelen, biostimulanten en nieuwe toepassingen hiervan. In een experimentele setting worden deze in de praktijk beproefd. Voorbeelden zijn: PPS Akkerbouw op Zand en de PPS Groen op Zaad.

oplossingEN Artemis ook in andere projecten ingezet

De bijdragen van de Artemis-leden worden zeer gewaardeerd, zodanig dat deze ook worden gevraagd voor inbreng in andere onderzoekprojecten. Dit levert belangrijke informatie voor het ontwikkelen van weerbare teeltsystemen en ook voor Artemis-leden op. Blijf dus steeds gehoor geven aan innovatie door continu zelf te werken aan nieuwe biologische oplossingen, kennis breed te delen en breng die oplossingen vooral in de praktijk.

Nieuwe ideeën indienen tot 15 mei

Ook nu zijn er weer mogelijkheden voor het bedrijfsleven bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal om ideeën voor nieuwe PPS-projecten in te dienen (zie format in deze bijlage) die in 2023 starten. Het gaat hierbij om publiek-private samenwerking in onderzoek bij erkende onderzoeksorganisaties. Er is een budget van ca. € 13 miljoen per jaar beschikbaar. Let op: de sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën (fase 1) is 15 mei 2022.

Indienen kan alleen via de indienmodule

De indieners krijgen vervolgens een advies over de eventuele verdere uitwerking van het idee tot volledig PPS-voorstel (fase 2). Deze moet dan uiterlijk 11 september 2022 worden ingediend. De uitslag over wel of niet honorering wordt vanaf 1 november 2022 bekend gemaakt.

Meerdere partijen?

Zijn er wensen om via Artemis met meerdere partijen een onderzoek-idee in te dienen? Neem dan snel contact op met Helma Verberkt ( helma.verberkt@artemisnatuurlijk.nl). Uiteraard kun je ook zelf ideeën indienen.

Meer informatie

Meer informatie over de gehele regeling vind je op: kia-landbouwwatervoedsel.nl