Motie van BBB voor stimulerings-programma’s Geïntegreerde Gewasbescherming aangenomen

Tijdens het onlangs gehouden Tweede Kamer debat over de concept verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ ofwel Sustainable Use of pesticide Regulation (SUR) is een aangehouden motie alsnog in stemming gebracht.

Het betrof een motie van BBB samen met CU en VVD met het verzoek aan de regering om onderzoek te doen naar het opnemen van laagdrempelige stimuleringsprogramma’s en de benodigde middelen voor de programma’s:

• Precisieland- en tuinbouw;

• Biologische land- en tuinbouw;

• Ontwikkeling IPM-tools voor duurzame teeltsystemen;

• Kennisverspreidingsprogramma’s.

Boeren en tuinders hebben voor de transitie naar weerbare teeltsystemen en weerbare planten, met een beperkte, gerichte inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, andere niet-chemische maatregelen nodig. Wij zijn verheugd met deze motie zodat boeren en tuinders voldoende handelingsperspectief houden, de hoge duurzaamheidsambities kunnen realiseren en voldoende niet chemische alternatieven voor handen krijgen.

Helma Verberkt, directeur Artemis: “Het inzetten van natuurlijke vijanden en andere vormen van biocontrol tegen ziekten en plagen is essentieel voor robuuste weerbare planten en teeltsystemen EN om te voldoen aan maatschappelijke wensen ten aanzien van verduurzaming en vergroening. Daarnaast vraagt het toepassen van biocontrol veel kennis en ervaring. Wij ondersteunen boeren en tuinders graag in dit proces en binnen de beoogde stimuleringsprogramma’s.”


Meer informatie?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt   (directeur Artemis).

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief