Artemis partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

'Als Artemis zijn wij trots dat wij actief deelgenoot zijn van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met elkaar hebben wij de zorg voor meer biodiversiteit. Meer biodiversiteit staat voor meer weerbaar, of dat nu gaat om planten, dieren of micro-organismen. Hiermee kunnen boeren, tuinders, waterschappen, natuurbeheerders en maatschappij hun voordeel doen om samen verder te werken aan een natuurinclusieve land- en tuinbouw en maatschappij', aldus Helma Verberkt, directeur Artemis. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: Samen voor biodiversiteit | Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

 

Samen oppakken

Op deze dag zijn de belangrijkste resultaten en uitdagingen benoemd door voorzitter Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Juist het samen oppakken leidt tot de beste resultaten. Een van de activiteiten heeft geleid tot het ontwikkelen van de toolbox voor biodiversiteit, in samenwerking met Groen Kennisnet. Deze toolbox is officieel gelanceerd op de partnerdag. In deze toolbox staat een overzicht van de kennis en ontwikkelingen rondom biodiversiteitsherstel. Voor verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden te vinden. Ook zijn tools opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit op hun eigen terrein. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://toolbox-all4biodiversity.nl/

Diverse workshops

In het vervolgprogramma zijn diverse workshops gehouden, waaronder 'Belonen voor biodivers ondernemen op basis van meetbare prestaties’. 'Veel boeren en tuinders werken aan biodivers en hebben als zodanig al een groene stekker ontwikkeld, maar zijn nog zoekende naar het groene stopcontact', aldus Ingrid van Huizen van Stichting Biodiversiteitsmonitor.

Jeen Nijboer van de Rabobank ging hierop in aan de hand van de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij. De biodiversiteitsmonitor helpt ketenpartijen en andere belanghebbenden bij het belonen van boeren voor hun bijdrage aan natuur. Deze biodiversiteitsmonitor wordt de komende periode ook ontwikkeld voor de akkerbouw en tuinbouwsectoren.