Artemis verwelkomt nieuwe leden

Met de lancering van de nieuwe strategie zijn de aandachtspunten van Artemis verbreed. Dit biedt aan een groter aantal bedrijven de kans, om zich aan te sluiten en de belangen te laten vertegenwoordigen.

De afgelopen maanden mocht Artemis een 6-tal nieuwe leden verwelkomen: Jadis Additiva Agri BVCrehumus BVPlantoSys Nederland BV, CZAV, Woodchem-DeBroersAndermatt Nederland

Op de ledenpagina kunt u meer informatie vinden over alle bedrijven.

Bedankt voor het vertrouwen en van harte welkom!
Samen staan wij sterker, om de verandering naar weerbare teeltsystemen en biologische gewasbescherming écht waar te kunnen maken.