Artemis zoekt een nieuwe directeur. Iets voor u?

board

Artemis zoekt een directeur die zich in 2030 compleet overbodig heeft gemaakt.

In 2030 moet Nederland de ommezwaai hebben gemaakt naar weerbare gewassen en teeltsystemen. Dat betekent: afscheid nemen van de methoden van gewasbescherming die nu nog worden gebruikt. ‘Over tien jaar’ klinkt nog ver weg. Maar er moet nog heel veel gebeuren. We moeten telers meekrijgen en hun vertrouwen in biologische oplossingen tegen ziekten en plagen winnen. En we moeten, ook in Europees verband, overheden stimuleren om de regelgeving voor biologische middelen te verruimen.

Artemis is de vereniging die de belangen behartigt van bedrijven die actief zijn in het onderzoek, de productie en de verkoop van biologische bestrijders en bestuivers en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. In 2030 willen we weerbare gewassen en teeltsystemen tot de standaard hebben gemaakt in de land- en tuinbouw. Onze speerpunten zijn wet- en regelgeving, kennis en bewustwording, het verstevigen van de belangenbehartiging en communicatie.

Omdat onze huidige directeur medio 2021 afscheid neemt, zoeken we een nieuw boegbeeld. Het gaat om een functie voor drie dagen per week op consultancybasis.

Heel in het kort uw taken:

  • De strategie van Artemis uitvoeren, met een continu zicht op de strategische doelen
  • Leiding geven aan de organisatie
  • De leden van de vereniging en hun belangen vertegenwoordigen binnen en buiten de organisatie
  • Artemis profileren en de belangen vertegenwoordigen op nationaal en EU-niveau

Heel in het kort aan wie we denken:

  • Affiniteit met de branche (of de bereidheid om die snel te verkrijgen) en met verduurzaming
  • Een visionair die vanuit de ontwikkelingen in wetenschap, maatschappij en markt de visie van Artemis continu actualiseert
  • Eigenschappen als: overtuigend, contactueel sterk, doelgericht

Interesse?

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over deze functie. Dat doen we graag aan de hand van het uitgebreide functieprofiel dat voor u klaar ligt. Stuur een email naar info@artemisnatuurlijk.nl en u ontvangt het complete profiel. Maar informatie over onze vereniging en onze doelen is te vinden op artemis.nl.

Deel via: