CBS: Biologische bestrijding op 95% areaal glastuinbouwgewassen

Deze week zijn door het CBS voorlopige gegevens bekend gemaakt van de 4-jaarlijkse enquête over biologische gewasbescherming. Daaruit blijkt dat in 2020 plaaginsecten en spintmijten in de negen onderzochte glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden wordt, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92 procent, in 2012 nog 78 procent. 

Bij de glasteelt van komkommers, paprika’s en tomaten werd in 2020 op het volledige teeltareaal biologische bestrijders ingezet. Bij de glasteelt van aardbeien nam de toepassing van biologische bestrijders flink toe: van 58 procent in 2016, tot 98 procent in 2020. Ook sierteeltgewassen als rozen, gerbera’s en chrysanten zitten in 2020 op een aandeel biologische bestrijding van meer dan 90 procent van het areaal. Alleen potplanten—voor de bloei of voor het blad—blijven met respectievelijk 75 procent en 81 procent wat achter.

 

Hogere aantallen biologische bestrijders toegepast

Naast toename van het areaal worden ook steeds meer biologische bestrijders toegepast in de glastuinbouw. In 2020 werden ongeveer 52 miljard roofmijten en –tripsen ingezet, bijna vijf keer zoveel als in 2016. Het aantal ingezette sluipwespen en galmuggen telt op tot 2,4 miljard, ruim twee keer zoveel als in 2016. De aantallen roofwantsen, gaas- en zweefvliegen en roofkevers zijn met 0,2 miljard aanzienlijk lager, maar wel ruim twee keer zo veel als in 2016. De vierde groep biologische bestrijders zijn aaltjes: deze worden in de glastuinbouw in hoge aantallen gebruikt, maar hiervan zijn alleen aantallen over 2020 beschikbaar (5 202 miljard). Het type biologische bestrijders is mede afhankelijk van het gewas en de desbetreffende plaagdruk. Een aantal biologische bestrijders worden specifiek ingezet tegen bepaalde plagen.

Helma Verberkt, directeur Artemis, “Hiermee zien wij duidelijk de positieve stappen die de glastuinbouw de afgelopen jaren heeft gezet in verduurzamen van de gewasbescherming. Vanuit Artemis blijven wij continu op zoek naar nieuwe biologische bestrijders. Daarnaast is het de uitdaging voor de komende jaren om deze manier van biologische bestrijding ook in de buitenteelten te implementeren. Nederland is en blijft koploper op het gebied van biologische gewasbescherming”.

Lees het gehele artikel en bekijk de grafieken op de website van het CBS:
 Biologische bestrijding op 95 procent areaal glastuinbouwgewassen 

 

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt   (directeur Artemis).

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief.