Dank aan Johannette Klapwijk voor haar inzet voor Artemis!

Sinds 15 jaar is Johannette Klapwijk met veel passie voorzitter van de werkgroep Biologische bestrijders en bestuivers. Nu draagt zij deze verantwoordelijkheid over aan haar opvolger. 

Biologische bestrijders en bestuivers is vanouds het domein van Artemis. 15 jaar lang heeft Johannette Klapwijk (Koppert) met veel passie de werkgroep voorgezeten, die zich met allerlei aspecten rondom dit thema bezighoudt. 

ZO kijkt Johannette terug op de afgelopen 15 jaar

"Als voorzitter van de professional group Macrobials binnen IBMA en later de werkgroep biologische bestrijders en bestuivers heb ik vanuit Artemis lange tijd de belangen van bedrijven die zich met deze productgroepen bezig houden mogen behartigen. Bij zowel het Ministerie van LNV als NVWA is aandacht gevraagd voor nationale en internationale zaken met betrekking tot de handel in bestrijders en bestuivers. De werkgroep ‘Biologische bestrijders en bestuivers’ betreft een groep bedrijven die, mede in IBMA-verband, met regelmaat contact hadden en omdat er niet altijd specifiek Nederlandse onderwerpen waren te bespreken is er niet op heel regelmatige basis vergaderd. Wel werd nauw contact met elkaar gehouden en als dat nodig was vergaderd en afgestemd.

In de loop der jaren zijn een aantal belangrijke onderwerpen gerealiseerd, o.a.:

  • EU wetgeving voor bestuivers
  • De overgang van de Flora- & Faunawet naar de Natuurwet met daarin de juiste opname van de bepalingen over het uitzetten van bestrijders en bestuivers
  • Uitbreiding van de vrijstellingslijst biologische bestrijders
  • Fytosanitaire en veterinaire exportdossiers
  • Regelingen m.b.t. Access & Benefit Sharing
  • Import- en exportbeperkingen als gevolg van Covid-19 en Brexit

Complexere Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rond onze productgroep is langzamerhand een flink stuk complexer geworden. Dat is enerzijds goed, want het betekent dat we als industrie serieus genomen worden. Anderzijds moeten we bij elke verandering voortdurend op onze hoede zijn omdat onze productgroep niet netjes binnen bestaande regels past en we altijd moeten pleiten voor uitzonderingen. Gelukkig hebben we als Artemis een goede naam opgebouwd bij zowel het Ministerie van LNV als de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Zij zien het belang van duurzame oplossingen voor de land- en tuinbouw en zijn bereid om met ons samen tot oplossingen te komen.

Opvolger

Intussen was ik zelf toe aan een andere uitdaging en heb ik binnen Koppert inmiddels een andere rol. Martin Wohlfarter is in de afgelopen tijd warm gedraaid als Regulatory Affairs specialist macrobials bij Koppert. Ik draag dan ook met een gerust hart het voorzitterschap aan hem over en wil Martin en ieder die in de werkgroep actief is heel veel succes wensen!
Lees ook: 'Nieuwe voorzitter werkgroep biologische bestrijders en bestuivers'  

NEEM DEEL EN PRAAT MEE!

Vanuit Artemis danken wij Johannette voor haar grote inzet en wensen Martin heeft veel succes als nieuwe voorzitter van de Werkgroep Biologische bestrijders en bestuivers. Als leden interesse hebben in deelname aan deze werkgroep dan kunnen ze dit doorgeven aan het secretariaat.