De bloembollensector is op zoek naar een innovatieve en praktische oplossing om de aantasting van tulpen door de galmijt te voorkomen

Elk jaar wordt er in Nederland voor 400 miljoen euro aan tulpenbollen gekweekt en geëxporteerd. Maar de tulp wordt bedreigd door de tulpengalmijt: een klein, spinachtig diertje (0.2 mm) dat met het blote oog niet waarneembaar is. De sector is op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen.

De tulpengalmijt kan enorme schade kan opleveren aan het gewas. Besmette bollen hebben een sterk vertraagde ontwikkeling van de wortelkrans en de spruit, waardoor de opbrengst sterk terugloopt en de kwaliteit van de bloemen wordt aangetast (verkleuring). Omdat de galmijt een belangrijke overbrenger is van virussen, mogen besmette partijen niet worden geëxporteerd. 

Alhoewel maar een klein deel van de tulpengalmijten de winter overleeft en bij de oogst in de bol terecht komt, ontwikkelt de populatie zich explosief door de warme omstandigheden tijdens de verwerking van de bol (i.v.m. het drogen van de bollen).

Huidige bestrijdingsmethode komt te vervallen

Op dit moment wordt de tulpengalmijt bestreden door het gewas in het veld te bespuiten met een luizenbestrijdingsmiddel dat ook effectief is tegen de tulpengalmijt. Door de systemische werking (het wordt opgenomen in de plant en de bol) is het middel ook effectief na de oogst. Dit middel zal vanaf 2025 niet meer worden verkocht in Europa. Vooralsnog is er geen vergelijkbaar alternatief beschikbaar om de galmijt te bestrijden.

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen die de tulpengalmijt kunnen bestrijden én goed in het logistieke proces van de tulpenkweek passen. Bestrijding kan zowel ‘klassiek’ via gewasbeschermingsmiddelen, maar vooral tijdens het logistieke/verwerkingsproces in bolvorm zien we goede kansen om de tulpengalmijt te verdelgen.

Denken jullie een oplossing te hebben om de aantasting van de tulpen door de galmijt te voorkomen? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

Alternatieve bestrijdingsmethoden gezocht

We zijn op zoek naar een alternatieve methode om de tulpengalmijt te bestrijden en/of besmetting te voorkomen. De behandeling moet praktisch inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering van de telers, waarbij extra logistieke handelingen zo beperkt mogelijk worden gehouden, om kosten én kruisbesmetting te voorkomen. Het streven is, om de oplossing vanaf 2025 grootschalig in te kunnen zetten. 

Informatiebijeenkomst

We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 14 november 16 - 17 uur.

Direct AANMELDEN voor de informatiebijeenkomst

Timeline

  • Donderdag 20 oktober: Lancering challenge
  • Maandag 14 november 16 - 17 uur: online informatiebijeenkomst (meld je aan via bovenstaande aanmeldbutton)
  • Donderdag 1 december november 17 uur: Deadline challenge
  • Uiterlijk 23 december: Bekendmaking selectie
  • Januari: Live pitches / gesprekken met de geselecteerde pitchers
  • Q1 2023 starten met ontwikkelen Proof of Concept

Achtergrondinformatie

  • Meer informatie  over bestrijding van de galmijt
  • In dit rapport  vind je (wetenschappelijke) detailinformatie over de tulpengalmijt (vanaf pagina 59).
  • Filmpjes  over het tulpenkweek en verwerkingsproces

Meer informatie?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt   (directeur Artemis).

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief