'Een totaalpakket voor een gezonde teelt'

De directeur van Agrodis, Conno de Ruijter, spreekt in een interview over toeleveranciers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector en de rol van Integrated Crop Management.

“De teelt van een gezond gewas is een prachtig en fascinerend proces. De interactie tussen de diverse natuurlijke processen maakt het ook tot een uiterst complex proces. De verschillende eisen vanuit o.a. wetgeving, markt, fytosanitair en consument maken dat nog eens complexer. Tijdens de teelt neemt de agrarisch ondernemer dagelijks beslissingen om een gezond gewas te realiseren, dat voldoet aan de verwachtingen van de consument en de markt. Hierbij speelt Integrated Crop Management (ICM) een steeds belangrijkere rol. Dit alles vraagt om continu nieuwe informatie en aanvullende kennis. Adviseurs en toeleveranciers (van o.a. Agrodis) ondersteunen telers hierbij.”

   Lees het hele artikel hier       lees hier het artikel

Het interview werd gepubliceerd in het verenigingsblad 'Gewasbescherming' van de KNVP  
(Jaargang 53 | nummer 5 | oktober 2022)  

 


Conno de Ruijter is directeur van Agrodis, de branchevereniging van toeleveranciers in de land- en tuinbouw. Artemis en Agrodis werken op diverse dossiers samen.