Geef zelf feedback aan de EU over een drietal onderwerpen

Er zijn verschillende initiatieven gepubliceerd of bijgewerkt op de portaalsite "Geef uw mening" van de Europese Commissie. Een aantal ervan raken direct of indirect uw bedrijfsvoering. Wij willen u attenderen op een drietal ontwerpbehandelingen met feedback mogelijkheid.


1     Biologische productie — toegelaten producten en stoffen

(bijgewerkte lijst) - Landbouw en plattelandsontwikkeling

Overeenkomstig de EU-regelgeving voor biologische landbouw mogen producenten alleen gebruikmaken van stoffen en producten waarbij natuurlijke systemen en cycli worden gerespecteerd en de bodem-, water- en luchtkwaliteit en de gezondheid van planten en dieren worden beschermd en verbeterd.
De Commissie heeft een lijst van toegelaten producten en stoffen (Verordening (EU) 2021/1165) opgesteld die zij regelmatig bijwerkt. Met dit initiatief wordt de lijst geactualiseerd.

GEEF HIER UW MENING  tot en met 21 november


2    Plantgezondheid – plaagorganismen op zaden en ander teeltmateriaal

(update) - Voedselveiligheid

Dit initiatief moet alle richtlijnen voor het in de handel brengen van zaaizaad en ander teeltmateriaal, zoals bollen, wijzigen. De richtlijnen voor het in de handel brengen van teeltmateriaal voor wijnstokken en fruitgewassen bevatten gedetailleerde gezondheidsvoorschriften. Daarom moeten de maatregelen ter bescherming tegen door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen die deze planten treffen, worden vastgesteld in die richtlijnen en niet in de fytosanitaire wetgeving van de EU.

GEEF HIER UW MENING  tot en met 21 november


3    Gemeenschappelijk landbouwbeleid — wijzigingen van strategische plannen

(procedures, termijnen en maximaal aantal wijzigingen per jaar) - Landbouw en plattelandsontwikkeling

EU-landen moeten een grondige beoordeling maken (strategisch GLB-plan) van de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het nieuwe GLB. Dat gebeurt op basis van een analyse van hun grondgebied en van de agrovoedingssector.

Dit initiatief heeft tot doel:

  • procedures en termijnen vast te stellen voor het aanvragen van wijzigingen van goedgekeurde strategische plannen door EU-landen
  • uitzonderingen vast te stellen op de regel inzake het maximaal aantal wijzigingen dat landen elk kalenderjaar kunnen indienen.

GEEF HIER UW MENING tot en met 25 november


 

Meer informatie?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt   (directeur Artemis).

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief