Gewasbescherming krijgt aandacht in het politieke debat

De afgelopen periode is de Tweede Kamer een aantal keer in debat gegaan met minister Staghouwer van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de Tweede Kamer hebben Tjeerd de Groot (D66) en Derk Boswijk (CDA) opnieuw een lans gebroken voor de inzet van groene middelen in de landbouw. Beide Kamerleden willen van minister Staghouwer weten of hij bereid is een onafhankelijke registratie op te zetten van het gebruik van gewasbescherming en de milieu-impact van het gebruik in het teeltplan.

In het hoofdlijnendebat LNV gaf minister Staghouwer aan dat de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw moet verminderen. Volgens de minister kan dit wanneer planten- en teeltsystemen weerbaarder worden en groene middelen en alternatieve bestrijders steeds meer de standaard worden. Ook benoemde hij de randvoorwaarde dat we hoogstaande kennis op dit gebied beter moeten delen en dat de EU meer groene middelen toelaat. Hij zei in dat debat, dat hij zich daarvoor persoonlijk zou hard maken.

Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Derk Boswijk (CDA) dienden in het Tweeminutendebat een motie in waarin zij de regering verzoeken met de sector tot onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te komen. Dit naar aanleiding van de afspraak in het coalitieakkoord dat het kabinet inzet op geïntegreerde gewasbescherming.

De minister gaf aan dat hij het een interessante mogelijkheid vindt en dat hij ernaar wilde kijken met een positieve grondhouding. Hij vroeg de Kamerleden deze motie aan te houden, met verwijzing naar zijn brief in juni, die hij in het debat al had toegezegd. Het is momenteel niet bekend of de heren De Groot en Boswijk de motie aanhouden of toch in stemming brengen op 10 mei.

Commissiedebat op 8 juni

Zoals aangegeven komt de minister in juni met een brief waarin hij nader ingaat op gewasbeschermingsmiddelen. Diverse Kamerleden vinden het belangrijk dat er alternatieven voorhanden zijn voor middelen die geschrapt worden. Op woensdag 8 juni is een Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gepland van 15.00 - 19.00 uur. De verwachting is is dat de toegezegde brief voor die tijd naar de Kamer wordt gestuurd.

Technische briefing door het Ctgb

Tijdens het rondetafelgesprek ‘Gezonde bodem, gezonde gewassen’ in januari van dit jaar bood het Ctgb aan een technische briefing te verzorgen voor Tweede Kamerleden. Deze was op 7 april jl.

Het Ctgb gaf een toelichting op het proces en de werkwijze, waarna Kamerleden vragen konden stellen.

De technische briefing is terug te kijken via de website debat gemist. In het blokje ‘zoek op datum’ rechtsonder twee keer de datum van 7 april 2022 invullen en dan verschijnt het plaatje met de link in het overzicht met debatten. Op de website van de Tweede Kamer is de presentatie van het Ctgb beschikbaar.