Helma Verberkt bestuurslid KNPV

Helma Verberkt, directeur Artemis, is benoemd tot bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

De KNPV is een belangenvereniging voor het bevorderen van kennis en samenwerking op het gebied van plantgezondheid. Via bijeenkomsten en publicaties wordt kennis gedeeld. Binnen meerdere werkgroepen wordt verdere focus gebracht in de diverse inhoudelijke thema’s zoals bodempathogenen en bodemmicrobiologie. Zo is Helma ook lid van de werkgroep ‘Plantweerbaarheid’.  Daarnaast draagt de KNPV een bijdrage aan het maatschappelijk debat op het gebied van gewasbescherming.

Kennis genereren, kennis delen en kennis vermenigvuldigen zijn belangrijke drijfveren. Mijn bijdrage aan de KNVP zal gericht zijn om de communicatie over de boeiende wereld waarin planten zich verdedigen tegen ziekten en plagen, in samenwerking met de natuur, te versterken.

Helma Verberkt