Matchmakingbijeenkomst Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen (KIC)

NWO nodigt geïnteresseerde onderzoekers (alfa, bèta en gamma), kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit voor een matchmakingsbijeenkomst op 24 november 2022. Tijdens de bijeenkomst maken zij kennis met elkaar en zoeken de samenwerking op. De toekomstige privaat-publieke consortia gaan onderzoek doen naar biodiversiteit in productiesystemen en weerbaarheid van planten tegen biotische stress.

Update

Let op: vanwege organisatorische omstandigheden is deze matchmakingbijeenkomst verplaatst van donderdag 10 november naar donderdag 24 november 2022 (tijdstip: 9.30u - 12.30u).

Over de call

De KIC-call ‘Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen’ is onderdeel van de missiegedreven thematische programma’s van het Kennis- en innovatieconvenant. De call draagt bij aan de doelstellingen van de KIA Landbouw, Water, Voedsel. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen, gericht op het vergaren van kennis over hoe de integratie van meer biodiversiteit in productiesystemen biotische stress kan tegengaan. Het vergroten van de biodiversiteit is nodig om de Nederlandse primaire productiesystemen weerbaar en veerkrachtig te houden. De call is in september geopend. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 januari 2023.

  

Interdisciplinaire matchmaking

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private organisaties met interesse in biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek.

Ook partijen die zelf niet gaan indienen zijn uitgenodigd bij de matchmaking. Zij kunnen zich aansluiten bij een consortium.

Meer informatie over interdisciplinaire samenwerking 

 

Meer informatie en aanmelden

 : 24 november 2022

 : 10.30 - 12.30 uur

 : Zoom, link volgt

 : Aanmelden   

 : Website   

Tip: Bekijk dit event ook in de Artemis jaarkalender