AQUA AID sluit zich aan bij Artemis

Artemis verwelkomt een nieuw lid AQUA AID EUROPE. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in vochtbeheersing en bodembalans met behulp van diverse organische toevoegingen aan de bodem en zet zich hiermee in voor een duurzame toekomst.

AQUA AID zoekt naar diverse natuurlijke alternatieven als biologisch afbreekbare bodemvocht regelaars - organische meststoffen, en biostimulanten ter vervanging van chemische toepassingen voor een gezonde bodem en teelt. Een belangrijk deel van hun producten is gericht op een beter en duurzaam watermanagementprogramma om abiotische stress van droogte te voorkomen, en het gebruik van water in diverse teelten te verminderen. De beschikbaarheid van schoon water neemt af, dus moet er zorgvuldig en efficiënt omgegaan worden met de beperkte beschikbare hoeveelheid.

Middels continue investering in R&D wordt gezocht naar verbetering van huidige producten en nieuwe organische producten die zorgen voor een gezonde bodem en teelt. AQUA AID is enerzijds actief in het onderhouden van sportvelden als golfbanen en voetbalvelden en anderzijds in de land- en tuinbouw.

Door middel van de Green Deal Sportvelden en Golfaccommodaties hebben zij sinds 2017 al veel ervaring opgedaan in het complete chemievrije beheer van sportgras. Enkele opvallende productgroepen zijn: Surfactans, Consolidate meststoffen, Biostimulanten, UV Protectoren, en ook bodemvochtmeters en weerstations.

Hans de Kort van AQUA AID: “Door de sterke groei van ons bedrijf in Europa in combinatie met wijzigende regelgeving is de noodzaak om ons aan te sluiten bij een belangenvereniging sterk toegenomen. Artemis biedt ons naast een bron van kennis ook een netwerk van partners om telers te motiveren met een andere mindset naar hun teelten te kijken. Wij dragen graag bij aan de transitie naar volledig biologisch”.

Meer informatie over AQUA AID   en andere Artemis leden vindt u op de ledenpagina