Nieuwe regels voor Micro-organismen

De Europese Commissie heeft vier uitvoeringsverordeningen aangenomen tot wijziging van de huidige voorschriften voor micro-organismen. De nieuwe voorschriften weerspiegelen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en zijn gebaseerd op de specifieke biologische eigenschappen van micro-organismen.

De nieuwe voorschriften zullen de goedkeuring van micro-organismen voor gebruik als werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en de toelating van producten die deze organismen bevatten, vergemakkelijken. Doel is dat landbouwers in de hele Europese Unie betere toegang krijgen tot biologische alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen en hun gewassen op een duurzamere manier kunnen beschermen.

Al tientallen jaren gebruikt ter Bescherming van planten

Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, virussen en protozoën kunnen worden gebruikt om planten te beschermen, aangezien sommige daarvan parasieten of ziekteverwekkers zijn van insecten of andere organismen die plaagdieren zijn of ziekten veroorzaken in planten. Vanwege hun biologische eigenschappen worden deze micro-organismen al tientallen jaren wereldwijd (ook in de EU) gebruikt voor de biologische bestrijding van plagen en plantenziekten.

Micro-organismen komen van nature voor in het milieu en de stammen met de beste eigenschappen zijn die welke bij de biologische bestrijding van plagen en ziekten in de gewasbescherming worden gebruikt.

Voordat micro-organismen mogen worden gebruikt, moet echter worden nagegaan of het gebruik ervan veilig is en geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier of voor andere niet-doelorganismen.


De nieuwe regels zijn volledig afgestemd op de ambities van de Europese Green Deal   en zullen ook bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie "From Farm to Fork ".