Nieuwe voorzitters Themagroepen Artemis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden twee nieuwe voorzitters benoemd voor de TG Wet & Regelgeving Gewasbescherming en de nieuwe themagroep Wet & Regelgeving Biostimulanten.

TG Wet & Regelgeving Gewasbescherming

De themagroep wet- & regelgeving werd vele jaren voorgezeten door scheidend voorzitter Willem Ravensberg .  Als opvolger en nieuwe voorzitter werd Gerco Overweg vanuit de groep voorgedragen en tijdens de Algemene ledenvergadering officieel benoemd. Gerco is tevens voorzitter van de werkgroep BioProtectants.

 

 

Themagroep Wet & Regelgeving Biostimulanten

Om de relatief nieuwe productgroep Biostimulanten de benodigde aandacht te kunnen geven, wordt er een themagroep gevormd. Als voorzitter werd Alwin Scholten voorgedragen en tijdens de algemene ledenvergadering officieel benoemd. 

De voorzitters nemen tevens zitting in het bestuur van Artemis per januari 2023.

Gefeliciteerd met jullie benoeming als voorzitters en veel succes komende jaren, Gerco en Alwin!

Nieuwe organisatie structuur

Deze wijziging leidt tot een licht aangepaste organisatie structuur van Artemis (zie onderstaande afbeelding) en een nieuwe samenstelling van het bestuur .