Nieuwe werkgroep voorzitter

Binnen Artemis zijn diverse werkgroepen actief, waaronder ‘Wet- & regelgeving biologische bestrijders en bestuivers’. Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter Martin Wohlfarter is deze werkgroep onlangs bijeen geweest. 

Na 15 jaar neemt Johannette Klapwijk afscheid als voorzitter   en krijgt de werkgroep met Martin Wohlfarter een nieuwe voorzitter. 

Dit is Martin Wohlfarter

Martin heeft een opleiding genoten in landbouweconomie en entomologie en komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Sinds 2020 is hij werkzaam bij Koppert B.V., waar hij verantwoordelijk is voor de markttoelating van biologische bestrijders en bestuivers. Daarvoor is hij werkzaam geweest als consultant geïntegreerde plaagbestrijding en manager van een insectenkwekerij. Hij werkt nauw samen met de International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) en is een uitvoerend lid van de Macrobial Professional Group. 

Steeds waakzaam en voorbereid 

De werkgroep ‘Wet en regelgeving biologische bestrijders en bestuivers’ richt zich met name op het stimuleren van verruiming in de wet- en regelgeving, zodat biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) en bestuivers beter en sneller beschikbaar komen voor telers. Stapsgewijs betekent dit: 

  1. In kaart brengen van mogelijke beperkende regelgeving op nationaal, Europees en wereldwijd niveau 
  2. Vaststellen van acties richting overheden  
  3. Continue waakzaamheid op 1) en 2)   

Zo wordt momenteel gekeken naar verbeterpunten in de ontheffingsprocedure voor toepassing van biologische bestrijders in Nederland. Ook is er een directe link van deze werkgroep naar het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming 2030. Binnen het UP is de werkgroep ‘Verbinden land- en tuinbouw en natuur’. Vragen als: Op welke wijze kunnen wij natuurlijke vijanden inzetten en/of stimuleren binnen de functionele agrobiodiversiteit’ staan daarin centraal. Daarnaast kan de kennis gebruikt worden om natuurlijke vijanden aan te trekken om plagen te bestrijden. Samenwerken met de natuur is daarin de basis. Binnen de EU wordt onderzoek gedaan naar mogelijke harmonisatie van de regelgeving. Hierin wordt nauw samengewerkt met IBMA. Mede door onze inzet zijn er 4 nieuwe bestrijders geplaatst op de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) Positive-use List. 

NEEM DEEL EN PRAAT MEE!

Binnen deze werkgroep is plaats voor nieuwe leden. Dus mocht u als lid actief zijn in de productie en/of distributie van biologische bestrijders en bestuivers en interesse hebben om deel te nemen aan deze werkgroep, laat het ons dan weten via het secretariaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Wohlfarter   of Helma Verberkt .