Open dag 'Verdere verduurzaming met precisielandbouw'

Op 23 september aanstaande organiseert NLG Holland samen met Stichting Fieldlab voor de hele agrarisch sector een open dag met als thema: ‘Verdere verduurzaming met precisielandbouw’. Er wordt hiermee aandacht besteed hoe het bodemleven en bemesting op natuurlijke en efficiënte wijze kan worden geoptimaliseerd. Verder wordt op deze dag een inkijk geboden over mogelijkheden om het toenemende energievraagstuk het hoofd te bieden. Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord Holland voor economie en landbouw, opent even na 13.00uur als eerste spreker deze dag. Verder zal Alex Datema (voorzitter van de vereniging BoerenNatuur) en André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw (De akkerbouw van morgen), voorzitter CIV-Groen) een presentatie geven over de technische mogelijkheden om verduurzaming te versnellen.

Ruim dertig informatiestands

Daarnaast zijn er dertig informatiestands aanwezig op het terrein van teeltadviseur, toegepaste pixellandbouw en efficiency, toegespitste energieoplossingen. Verder zijn er vertegenwoordigers van landbouwmachines voor onder andere niet-kerende grondbewerking aanwezig. Tevens treft u er leveranciers aan van biologische middelen voor bodem- en gewasverbetering en natuurlijke onkruidbestrijding.

Doelstelling open dag

Uitgangspunt van NLG Holland en Fieldlab is om de landbouw alternatieven en mogelijkheden te tonen dat met heel veel minder chemie ook gezondere bollen en gewassen zijn te telen en dat met reducering en het slimmer gebruik van energie. Dit alles met blijvend respect voor bodem en omgeving. Doelstelling van de open dag is dan ook om vakgenoten uit heel Nederland hierover te informeren en hen in contact te brengen met relevante leveranciers.

Meer informatie en aanmelden

De open dag vindt plaats bij Wit Flowerbulbs gevestigd aan Moerbeek 10 in ’t Veld (gemeente Hollands Kroon). U bent op 23 september daarom van harte welkom vanaf 12.45 uur. U mag onaangekondigd komen maar bij voorkeur zien wij uw aanmelding via contact@nlgholland.com tegemoet. Meer informatie over de coöperatie vindt u op www.nlgholland.com 

Tip: Bekijk dit event ook in de Artemis jaarkalender