"In 2025 zijn 30% gewasbeschermingsmiddelen groen’"

De brancheorganisaties Artemis en CropLife NL verwachten, dat in 2025 rond 30% van de gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw ‘groen’ zijn. Dat blijkt uit de berekeningen van de Graadmeter Groene Gewasbescherming. Als diverse stimuleringsmaatregelen worden ingezet, kan het percentage zelfs aanzienlijk hoger uitvallen, zo denken de organisaties.

Voor de berekening hebben Artemis en CropLife NL de afzetgegevens van groene middelen samengevoegd en ingevuld in de Graadmeter Groene Gewasbescherming. Als de trend doorzet stijgt het aandeel van 13% in 2015 naar bijna 30% in 2025.

Afzetgegevens van drie categorieën verwerkt:

  • gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (micro-organismen, virussen, plantenextracten, feromonen)
  • gewasbeschermingsmiddelen voor toepassing in de biologische teelt
  • toegelaten laag-risico middelen.

(De afzet in een van de categorieën telt maar 1 keer mee)

Bron: Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Artemis en CropLife NL verwachten dat de afzet van groene middelen in 2025 kan uitstijgen boven de 30% als de beoordelingscapaciteit toeneemt en de toelatingseisen beter worden toegesneden op de aard van deze producten. Beide organisatie geven aan: “In de land- en tuinbouwsectoren is veel aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming, de vraag naar groene middelen neemt toe, alsmede de inzet van nieuwe technologieën en biologische bestrijders”.


Achtergrond & contact

  • Artemis is de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten.
    Contact via Helma Verberkt   (directeur Artemis)
  • CropLife NL behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.
    Contact via Jo Ottenheim (CropLife NL