PPS-project Green Deal leidt tot twee veelgelezen studies om toelating te vereenvoudigen

Green deal aanbesteden

Samen met onder andere IBMA en de WUR heeft Artemis in 2015 een aanvraag voor het PPS-project Green Deal ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met het PPS-project ‘Kennisopbouw en integratie t.b.v. efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen’ wilden de projectpartners de toelating van biologische middelen in de land- en tuinbouw vereenvoudigen. De PPS Green Deal sloot aan bij de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 2015-2019. De goedgekeurde aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies om knelpunten in het toelatingstraject uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Het artikel ‘Mode of action of microbial biological control agents against plant diseases: relevance beyond efficacy’ (Köhl, Kolnaar & Ravensberg, 2019) verscheen in het blad ‘Frontiers in Plant Science’ (juli 2019) en op de website [externe link] 

Frontiers is een peer-reviewed medium, wat betekent dat andere onderzoekers - niet betrokken bij het artikel - er hun goedkeuring aan hebben gegeven.

Inmiddels is het artikel volgens Google per 4 december 2020 al bijna 44.000 keer bekeken, hetgeen uitzonderlijk veel is voor een dergelijk artikel. Nog veelzeggender is de toelichting van de uitgever dat het wetenschappelijke artikel daarmee beter scoort van 99% van alle andere artikelen die zijn gepubliceerd in Frontiers in deze periode.

Tweede studie
Een tweede studie die dankzij de PPS Green Deal kon worden gefinancierd was die naar het gedrag van micro-organismen in het milieu: ‘Ecological arguments to reconsider data requirements regarding the environmental fate of microbial biocontrol agents in the registration procedure in the European Union’ (Köhl, Booij, Kolnaar & Ravensberg, 2019) . Deze studie is na een peer-review gepubliceerd in het tijdschrift Biocontrol (19 augustus 2019), dé autoriteit op dit gebied. Hier staat de teller per 4 december op bijna 3500 bezoekers. Daarmee staat het artikel in de top-3 van de meest gelezen artikelen in Biocontrol in het afgelopen jaar.

Duidelijke behoefte
Bij beide artikelen was namens Artemis Willem Ravensberg betrokken, als mede-auteur. Hij constateert dat beide artikelen in een duidelijke behoefte voorzien. ‘Vooraf hebben we geïnventariseerd bij de leden van Artemis op welk gebied onderzoek behulpzaam zou kunnen zijn bij het vereenvoudigen van de toelating. Daar zijn destijds drie knelpunten uit naar voren gekomen waarvan we deze twee hebben kunnen uitwerken. Met de uitkomsten van beide onderzoeken hebben we de leden van Artemis een hulpmiddel gegeven om een dossier op te bouwen, dat hun argumenten bij de aanvraag voor microbiële gewasbeschermingsmiddelen kracht bij kan zetten. We hebben dit zeker niet voor niets gedaan. We hebben het ook naar de EU gestuurd, maar of ze er iets meedoet is vooralsnog afwachten.’

Derde knelpunt
Een derde knelpunt heeft nog niet tot een studie geleid. Willem: ‘Dat is een onderzoek naar de genetische stabiliteit van micro-organismen. Dat ligt er nog, ook omdat het de meest moeilijke van de drie was. Een wetenschappelijk onderzoek daarnaar gaat veel tijd kosten. En er moet ook een potje voor zijn om het te financieren.’

Deel via: