Rondetafelgesprek Vaste Kamercommissie LNV: consensus over schadelijkheid chemie, wachten op wetgeving

Tweede Kamerleden delen de zorgen die er zijn rond het gebruik van chemische middelen in de land- en tuinbouw. Het is echter aan diezelfde Tweede Kamer om de toepassing biologische middelen – biocontrol en biostimulanten – via verbeterde wetgeving een boost te geven. Op woensdag 12 januari lieten de leden van de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich informeren over het belang van meer biologische oplossingen in de teelt. Namens Artemis was Piet Boonekamp aanwezig bij de virtuele discussie. Hij benoemde nogmaals de noodzaak om toelatingsprocedures te versnellen en te vereenvoudigen.

Onderwerp van het online tafelgesprek was ‘Gezonde planten en gezonde bodem’. Vertegenwoordigers van de negen aanwezige politieke partijen onderkennen de risico’s die verbonden zijn aan de inzet van chemische middelen, was de rode draad in hun reacties. Een aantal inleiders tijdens het online rondetafelgesprek belichtte het onderwerp van verschillende kanten. Zo noemde prof. dr. Bas Bloem van het Radboud UMC de relatie tussen chemische middelen en het aantal Parkinson-patiënten en brak een lans voor biologische middelen.

Ook Ilze Geijzendorffer van het Louis Bolk Instituut en dr. ir. Marleen Riemens van de WUR droegen namens de wetenschap argumenten pro biologische middelen aan. Riemens wil meer inzetten op vijf pijlers: gewasdiversiteit, robuuste rassen, bodembeheer, robuuste rassen en gerichte bestrijding door chemische middelen met een laag risico en biocontrolmiddelen. Haar terechte conclusie: ‘Een grote opgave waarin nog veel moet worden ontwikkeld en die meer dan tien jaar gaat duren.’

Pleidooi voor verbod chemie

Die opmerking sloot aan bij het tweede blok van de virtuele bijeenkomst, gewijd aan overheid en toelating. Hans Muilerman van PAN-NL (Pesticide Action Network) trapte het onderdeel af met een pleidooi voor een algemeen verbod van alle chemische middelen, ‘omdat het systeem van toelating niet deugt’. Het toelatingssysteem deugt wel, maar de traagheid staat een snelle opmars van laag-risico chemische en biologische oplossingen in de weg, maakte Jan Verschoor de Tweede Kamerleden duidelijk.

Als directeur van Nefyto vroeg hij aandacht voor een vergroting van de capaciteit van de Ctgb’s in de Europese Unie, om sneller nieuwe middelen op de markt te kunnen brengen. Dr. Ingrid Beck-Vermeer, secretaris-directeur van het Ctgb, deelde die mening. Haar toezegging was dat het College er in EU-verband erop aandringt dat de de capaciteit in andere landen uitgebreid wordt.

Vertegenwoordigers van de branche
In het derde blok onderschreven vertegenwoordigers van de branche de obstakels in de wetgevingen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw ondervindt die tegenwerking in de uitvoering van het Actieplan Plantgezondheid, Joris Baecke (portefeuillehouder gewasbescherming van LTO) benoemde het gebrek aan alternatieven voor de teler die wil switchen. In dit blok was ook Piet Boonekamp uitgenodigd om de visie van Artemis te presenteren.

Hij beantwoordt een aantal vragen van Kamerleden, onder meer over het belang om telers te faciliteren. 'In pilots doen telers kennis en ervaring op, met teeltmethoden en met nieuwe biologische producten. Belangrijk is een vangnetregeling om risico's en minderopbrengst op te vangen en hiermee de transitie mogelijk te maken.' Kamerleden informeerden ook naar het aantal beschikbare oplossingen van natuurlijke oorsprong. Piet: 'Die zijn er te weinig. We kennen wel een categorie laagrisicomiddelen. In Nederland vallen negen middelen onder deze categorie. Het totaal in Europa wordt geschat op honderd. In vergelijking met de Verenigde Staten en Brazilië - zo'n vierhonderd middelen - loopt Europa ver achter. En een groot aantal biostimulanten is straks met de nieuwe wetgeving niet eens toegestaan, in tegenstelling tot andere Europese landen. Daarom heb ik de Kamerleden als wetgever opgeroepen om de wetgeving hierop aan te passen.'

Omwonenden delen zorgen
Hopelijk dat de afsluitende bijdragen in laatste blok de Kamerleden hebben overtuigd van de essentie om biologische middelen meer ruimte te geven. Daarin kwam een aantal omwonenden aan het woord die hun zorgen deelden over de nog altijd grote toepassing van chemische middelen in de land- en tuinbouw.