Scheidend directeur Piet Boonekamp aan het woord

Op 1 april heeft Piet Boonekamp het stokje overgedragen aan zijn opvolgster, Helma Verberkt. Nu richt Piet nog enkele persoonlijke woorden aan de Artemis leden:

Aan de leden van Artemis,

Toen ik 6 jaar geleden met pensioen ging bij Wageningen UR, viel ik niet in het spreekwoordelijke zwarte gat. Ik was namelijk al begonnen als voorzitter van Artemis. En dat bleek een prachtig vervolg op mijn wetenschappelijke loopbaan.

Het begon als 1 dag in de week, maar ik kwam in een organisatie met een geweldige potentie. Ik kon mijn energie erin kwijt  om Artemis 2.0 vorm te gaan geven. Ik kreeg de gelegenheid om er meer tijd aan te besteden, en als directeur bij te kunnen dragen aan het professioneler maken van de organisatie. En vooral om Artemis sterker te profileren met haar missie: biologische middelen vormen dé sleutel naar de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen. En daarmee heeft  Artemis zich stevig op de kaart gezet.

Ik ben ontzettend dankbaar dat het bestuur mij de vrijheid en ondersteuning gaf om zelfstandig de missie en visie uit te dragen. En de ruimte om die soms stevig neer te zetten. En ook dankbaar aan alle leden die ik heb leren kennen als enthousiaste vertegenwoordigers van  mooie innovatieve bedrijven. Maar vooral ben ik dankbaar voor de ondersteuning van het secretariaat, Marianne. Wat een professionele werkwijze! En bovendien, met haar als geheugen van Artemis, kon ik altijd even sparren als er weer een initiatief genomen moest worden. Een bijzondere samenwerking, waarbij we elkaar altijd snel aanvoelden.

Artemis houdt tegenwoordig  zeer veel borden in de lucht. Daarvoor moet je lenig zijn. En dat wordt minder als je ouder wordt. Dus vóórdat ik ze ga laten vallen vond ik het tijd worden om het stokje over te dragen. Dat is voor mij makkelijker gemaakt omdat we in  Helma Verberkt  een uitstekende opvolgster hebben gevonden.

Ik  wil jullie allemaal hartelijk danken voor de inspirerende samenwerkingen en mooie persoonlijke contacten. Ik ga weer een poging doen om met pensioen te gaan, en wil het bestuur, mijn opvolgster Helma, het secretariaat Mariska, en alle leden van Artemis een mooie toekomst toewensen.

Op 29 maart 2022 leidde Piet voor het laatste de bestuursvergadering van Artemis.