Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie GB2030 naar de 2e kamer verstuurd

foto bron: Rijksoverheid

Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan chemische (hoog risico) gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans met natuur en milieu. 

Lees hier volledige  PERSBERICHT  van de Rijksoverheid (Publicatie 28-09-2020 |  externe link)


Reactie Artemis

Piet Boonekamp heeft als directeur van Artemis de achterbanraadpleging van alle Artemis leden als volgt samengevat en ingebracht:

"Artemis is blij met het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 zoals het er nu ligt. We vinden het positief dat de inhoud in grote lijnen aansluit bij onze eigen visie. Het programma is zeer ambitieus en Artemis draagt graag haar steentje bij de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen te realiseren.

Artemis zal met haar biologische producten, Biocontrol en Biostimulanten, op drie niveaus bijdragen:

  • Essentieel  voor weerbare teeltsystemen is biologische buffering van de bodem en de omgeving van het gewas. Die is onvoldoende in de huidige teeltsystemen en moet sterk verhoogd worden. De biologische producten van Artemis ondersteunen dit proces
  • De weerbaarheid van de plant van zaad tot gewas moet ook verhoogd worden. Door de biologische producten van Artemis wordt dit bereikt door de plant beter te wapenen tegen biotische en abiotische stress
  • Nieuwe producten en nieuwe samenstellingen van de biologische producten zorgen dus dat zowel de weerbaarheid van het teeltsysteem als van de plant verhoogd wordt, zodat ziekten en plagen minder kansen krijgen: de kern van de transitie in het Uitvoeringsprogramma
  • Toch zullen  ziekten en plagen blijven optreden. Daartegen gebruiken we dan specifieke Biocontrol middelen. Omdat ze natuurlijk zijn, zullen ze de biologische buffering van het teeltsysteem niet verstoren. En omdat ze laag-risico zijn is er geen sprake van schadelijke emissies en residuen.

Om dit te bereiken, zullen nog wel barrières zoals regelgevingen voor toename beschikbaarheid en toepassingen van nieuwe producten, geslecht moeten worden. En ook mindset veranderingen zijn nodig.

Veel zal nog de komende 10 jaar ontwikkeld en in de praktijk beproefd moeten worden. Maar daar gaat Artemis voor met haar slogan  ‘biologie als basismindset in binnen- en buitenteelt’.

Meer informatie

Inhoud en details van de toekomstvisie gewasbescherming en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma met daarbij het standpunt en de bijdrage van Artemis vindt u op de speciale pagina's:

TOEKOMSTVISIE GEWASBESCHERMING

UITVOERINGSPROGRAMMA GB2030