Weerbaar Plantgezond

Weerbaar Plantgezond

 Al vele jaren werkt universiteit Utrecht (UU) aan het ontrafelen van het immuunsysteem van planten. In deze tijd van transitie naar een weerbare land- en tuinbouw zeer actueel en van groot belang. Corné Pieterse, hoogleraar Plant-Microbe Interacties aan de Universiteit van Utrecht is een van de winnaars van de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende en maatschappelijk relevante onderzoek naar het mechanismen van gewassen om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Vorig jaar heeft hij ook een zeer inspirerende inleiding gehouden op de kennisdag van Artemis.

Goedaardige micro-organismen doorslaggevend

Hoe maak je planten weerbaarder en verklein je de kans op misoogsten door ziekten en plagen? Met een groeiende wereldbevolking en klimaatveranderingen die op de ene plek voor grote droogte en elders voor overstromingen zorgen, is dat een vraag van levensbelang. Volgens Corné Pieterse is er hiervoor een doorslaggevende rol weggelegd voor goedaardige micro-organismen die op de wortels van planten zitten. Deze organismen helpen gewassen gezond te blijven. Onderzoek van Pieterse heeft reeds geleid tot meer kennis over het immuunsysteem van planten en hoe goedaardige micro-organismen daarbij kunnen helpen. Dit kan tot grote stappen leiden in de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Dit bleek afgelopen week ook op het symposium ‘From Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) to plant microbiome’, georganiseerd door UU en de KNPV, waar een duidelijk overzicht gegeven werd van de rol van gunstige bacteriën op plantweerbaarheid.

Biologische oplossingen nodig

Door zijn doelgerichtheid wordt de puzzel over plantweerbaarheid steeds beter gelegd. De komende periode zal Pieterse zich verder richten op onderzoek naar de functies en eigenschappen van de verschillende micro-organismen die planten helpen om gezond te blijven. Daarnaast is de interactie met het gewas en haar eigenschappen van belang. Welke planten weten het beste hoe ze micro-organismen voor zich kunnen laten werken zodat ze weerbaar en gezond blijven. Het fundamentele wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd met het zandraketje (Arabidopsis). In samenwerking met het bedrijfsleven is het vervolgens van belang om deze kennis ook in de praktijk in te brengen. Volgens Corné Pieterse hebben wij meer biologische oplossingen nodig. Vanuit Artemis feliciteren wij hem met deze prijs en zetten wij onze samenwerking om te komen tot nieuwe biologische oplossingen graag voort.