2 maart 2023 (archief)

Kennisdelers 2023 

 : Donderdag 2 maart 
 : 20:00 aanvang (inloop vanaf 19:30 uur)
 : KOLLUMERWAARD, Hooge Zuidwal 1 te Munnekezijl
 : Opgave is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld (via rietema@spna.nl)

 : Informatie over de inhoud
- Verziltingsproefveld SPNA is twee jaar aan de gang: wat is er gedaan? Wat wat wordt er gemeten en wat zijn de ontwikkelingen?
- Het project Zoetwaterboeren werkt aan een duurzaam watersysteem op het bedrijf van pootgoedteler Klaas Schenk: wat is de aanleiding? Opzet en de eerste ervaringen?