21 juni 2022 (archief)

De Groenbemesterdag 2022 - WUR (Valtermond)

Deze dag wordt mede door PPS Akkerbouw op Zand georganiseerd, een project, waar Artemis aan participeert. Reserveer alvast deze datum in uw agenda. Het exacte programma zal op latere termijn op de website van het project bekend gemaakt worden.

"Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor Wageningen University & Research (WUR | Open Teelten) en Agrio een reden om De Groenbemesterdagen te organiseren."

Bezoek voor meer informatie de website van Wageningen University & Research  
externe link

Artemis is vertegenwoordigd door de directeur Helma Verberkt