21 september 2022

Artemis Themagroep Communicatie & Profilering

Artemis is extern slechts beperkt bekend en voornamelijk bij de glassector. Hoewel Artemis steeds meer naar buiten is getreden en een belangrijke rol heeft gespeeld in de nieuwe visies weerbare plant- en teeltsystemen, is de algemene bekendheid nog gering. Omdat Artemis de ambitie heeft om een sleutelrol te gaan spelen in de transitie naar weerbare plant- en teeltsystemen bij alle sectoren, kan dit alleen als via communicatie alle stakeholders hiervan op de hoogte zijn, en zo in de positie komen om Artemis deze sleutelrol te kunnen gunnen. Daarnaast is Artemis een belangenbehartiger van en namens de (alle) leden. Daarom is het noodzakelijk om ook de interne communicatie sterk te professionaliseren zodat alle leden zich voldoende geïnformeerd en vertegenwoordigd voelen door de activiteiten van en prioriteiten binnen Artemis.


Tijd & locatie: conform uitnodiging
Wilt u actief mee doen? In deze themagroep zijn nieuwe leden van harte welkom!
Meldt u aan via de voorzitter of het Artemis secretariaat

Deel via: