22 maart 2023

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert in februari en maart drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen?

In de gewasbescherming komt de schijnwerper steeds meer te staan op het minder afhankelijk zijn van chemische middelen en de omslag naar weerbare teeltsystemen. „Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen”, aldus Bart Jan Wulfse, programmaleider van het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ dat vorig jaar is gestart met de sectoren en met steun van het Ministerie van LNV.

Haalbare en betaalbare praktijkoplossingen

Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijkoplossingen ontwikkeld voor vraagstukken uit de praktijk. „Met de webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren”, aldus Bart Jan Wulfse. Ieder webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten. Daarnaast is er ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis. Klik hier om u aan te melden. Kort voor aanvang ontvangt u een mail met een link om in te loggen. Bent u niet in de gelegenheid om het webinar te volgen? Meld u dan toch aan, want na afloop ontvangt u een terugkijk-link.

Webinar #3: Rol van biocontrol en biostimulanten binnen weerbare teeltsystemen

Dit webinar vindt woensdag 22 maart plaats van 19.30 tot 20.30 uur, met deze experts:

  • Rik Peters (onderzoeker bodemgebonden ziekten Wageningen UR) deelt zijn visie over de plaats van biostimulanten en biocontrol in een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak.
  • Jolanda Wijsmuller (specialist bio-middelen Bayer en lid expertteam Biostimulanten & Biocontrol) geeft duidelijkheid over de inhoud van de actuele regelgeving over de inzet van biostimulanten en biocontrol in Nederland.
  • Helma Verberkt (directeur belangenvereniging Artemis) deelt haar praktijkervaringen over de mogelijkheden en haalbaarheid rond de inzet van biostimulanten en biocontrol in de glastuinbouw en vollegrondsteelt.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

 : Woensdag 22 maart 

 : 19.30 - 20.30 uur

 : Online

 : Aanmelden   

 : Website