23 november 2022 (archief)

Symposium EcoStyle: ‘Onder het maaiveld’

De huidige landbouw in Nederland kent een aantal (grote) problemen, zoals uitspoeling van mineralen en emissies van stikstof. Daarnaast daalt de bodemvruchtbaarheid en spelen er structuur problemen. Ook wordt het steeds meer een uitdaging om gezonde gewassen te telen door het inkrimpende gewasbeschermingsmiddelen pakket. Veel van deze problematiek hangt nauw met elkaar samen.

Tijdens het symposium willen we u meenemen ‘onder het maaiveld’, naar de wereld van de bodem en de dynamiek van het bodemleven, waar wellicht delen van oplossingen voor deze problematiek te vinden zijn.

ECOstyle Professional doet al jaren zelf onderzoek naar bodemmicrobiologie, alsmede maken we deel uit van onderzoeksgroepen die de bodem bestuderen. In dit symposium delen we graag inzichten omtrent de relatie tussen bodem en biodiversiteit, bemesting en inhoudsstoffen in planten. ECOstyle Professional werkt nauw samen met diverse universiteiten.  Met dit symposium ‘Onder het maaiveld’ koppelen de wetenschap aan de praktijk. De nieuwste inzichten zullen u tijdens het symposium ‘Onder het maaiveld’ zeker verrassen en we sluiten niet uit dat ze ook invloed hebben op uw bedrijfsvoering in de toekomst.

Locatie: Biosintrum

Adres:   Ecomunitypark 5, 8431 SM  Oosterwolde

Tijd:  10.00 uur – 16.00 uur

 : Opgave voor het symposium kan door een mail te sturen naar: a.veldstra@eurostyle.nl of f.menage@eurostyle.nl

 : Programma