29 november 2022 (archief)

WORKSHOP CTGB: VERNIEUWD TOETSINGSKADER WERKZAME STOFFEN OP BASIS VAN MICRO-ORGANISMEN

Het Ctgb organiseert 29 november en 1 december een eendaagse workshops over het nieuwe toetsingskader voor aanvragen van een werkzame stof (of product) gebaseerd op een micro-organisme.

De impact van de 4 nieuwe uitvoeringsverordeningen in dit kader zal worden besproken. In de workshop staan we stil bij de verschillende aspecten van het aanvraagdossier.

 : dinsdag 29 november 2022 en donderdag 1 december 2022

 : 09.00 - 16.30 uur 

 : Ctgb Ede

 :De workshop vindt plaats bij Ctgb Ede; de voertaal is Engels en per workshop zijn 25 plaatsen beschikbaar. Bekijk het programma ; daar kunt u zich ook aanmelden .

 : Op de website van het Ctgb