7 maart 2023 (archief)

WEBINAR: Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG): van rekenmodel naar praktijk


LTO Nederland, BO Akkerbouw, GroentenFruithuis en Royal FloraHolland hebben, samen met IDH Trade en Natuur&Milieu, het initiatief genomen om de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) af te ronden en verder te brengen zodat deze in dagelijkse praktijk op o.a. teeltbedrijven gebruikt kan worden. Met de MIG kunnen boeren en tuinders samen met hun adviseurs, de milieu-impact van door hen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen en (waar mogelijk) verlagen.
In dit webinar gaan we in gesprek met diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties over wat de MIG is en hoe de tool in de praktijk gebruikt kan worden.

 

Tijd: 15:00 tot 17:00 uur
Locatie: online 

Meer informatie (externe link)

Direct aanmelden