8 december 2022 (archief)

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of te veel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving.All4Biodiversity wil daar iets aan doen. Dit zesjarige LIFE IP programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak te ontwikkelen voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden, inclusief de omliggende gebieden. Hierin wordt nauw samengewerkt met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarom nodigen wij u van harte uit voor deze stakeholderbijeenkomst van LIFE IP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de verbinding tussen LIFE IP All4Biodiversity en NPLG verder toe, gaan we samen in gesprek over gebiedsgerichte samenwerking en horen we hoe de uitrol van het programma in de praktijk verloopt. In verschillende workshops kunt u kennisnemen van de praktische tools of op bezoek gaan bij natuurinclusieve agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. 

 : Donderdag 8 december
 : 13.00 tot 16.45 uur (inloop 12.30 - aansluitend borrel)
 :Landgoed Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG, Vught
 : Wilt u er graag bij zijn? Schrijf u hier in