8 februari 2023 (archief)

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert in februari en maart drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen?

In de gewasbescherming komt de schijnwerper steeds meer te staan op het minder afhankelijk zijn van chemische middelen en de omslag naar weerbare teeltsystemen. „Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen”, aldus Bart Jan Wulfse, programmaleider van het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ dat vorig jaar is gestart met de sectoren en met steun van het Ministerie van LNV.

Haalbare en betaalbare praktijkoplossingen

Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijkoplossingen ontwikkeld voor vraagstukken uit de praktijk. „Met de webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren”, aldus Bart Jan Wulfse. Ieder webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten. Daarnaast is er ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis. Klik hier om u aan te melden. Kort voor aanvang ontvangt u een mail met een link om in te loggen. Bent u niet in de gelegenheid om het webinar te volgen? Meld u dan toch aan, want na afloop ontvangt u een terugkijk-link.

Webinar #1: Integrale aanpak gewasbescherming in de praktijk

Dit webinar vindt woensdag 8 februari plaats van 19.30 tot 20.30 uur, met deze experts:

  • Ron Mulders (LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten) gaat in op het belang en de urgentie om het gebruik van chemische middelen te reduceren;
  • Marleen Riemens (teamleider gewasgezondheid Wageningen UR) geeft uitleg over de integrale aanpak van gewasbescherming en de samenhang van de factoren zoals gewasdiversiteit, raskeuze, bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring;
  • Stefan Muijtjens (onafhankelijk teeltadviseur) geeft een toelichting op zijn praktijkervaring in de landbouw en de resultaten van deze aanpak.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

 : Woensdag 8 februari

 : 19.30 - 20.30 uur

 : Online

 : Aanmelden   

 : Website