8/9 juni 2022 (archief)

Biopesticides Europe 2022 (Brussel)

De conferentie 'Biopesticides Europe 2022' vindt plaats op 8 & 9 juni 2022 in Brussel, België.

De wereldwijde en Europese markt voor biopesticiden is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Met toenemende beperkingen ten aanzien van traditionele biocontrolemiddelen en een groeiende vraag naar duurzame landbouwpraktijken, wordt verwacht dat biopesticiden zullen blijven groeien en een essentieel biocontrolemiddel zullen worden voor telers en boeren in heel Europa. Toch blijven regelgeving en registratie een belangrijke uitdaging  voor de commercialisering ervan.

Dit tweedaagse evenement zal belangrijke belanghebbenden uit de industrie, onderzoekers en vertegenwoordigers van regelgevende instanties samenbrengen om de huidige uitdagingen en toekomstige mogelijkheden binnen de industrie te bespreken.

De conferentie zal ook inzichten en updates verschaffen over de groei van de markt, samen met belangrijke vorderingen in technologieën en R&D-projecten.

Meer informatie vindt u op de speciale website (externe link)