ALV = Algemene Leden Vergadering

Deze wordt conform de statuten één keer per jaar gehouden.