De bestrijding van voor planten of plantaardige producten schadelijke organismen met behulp van natuurlijke middelen van biologische oorsprong of daaraan identieke stoffen, zoals micro-organismen, halfchemicaliën (semiochemicals), extracten van plantaardige producten als omschreven in artikel 3, lid 6, of Verordening (EG) nr. 1107/2009, of ongewervelde macro-organismen.