De inbedding van het teeltsysteem in de regio. Als dat natuur is kun je dan de die omliggende natuur zo inrichten dat die bijdraagt aan de biologische buffering in het teeltsysteem (en omgekeerd zorgen dat de natuur geen last heeft van het teeltsysteem ernaast) .