De biologische buffering om de intrinsieke weerbaarheid (geïnduceerde resistentie en andere afweer, microbioom, metabole routen voor opname en groei e.d.) te ondersteunen. Het gaat om het individu: plant (met onderdelen wortel, stengel, bladeren en bloem), zaad, bol e.d.