Hiermee wordt een populatie natuurlijke vijanden bedoeld, die in het gewas (massaal) aanwezig is en een eventueel oplopende populatie van plaaginsecten direct te kunnen aanpakken. Deze altijd aanwezige populatie van natuurlijke vijanden moet zich dan van alternatief voedsel kunnen voeden. Bepaalde natuurlijke vijanden kunnen zich alleen ontwikkelen bij aanwezigheid van een plaag. Daarom zijn niet alle type insecten of mijten geschikt voor een "standing army".