Sustainable Use of Pesticides Directive

De richtlijn "duurzaam gebruik van pesticiden" is in 2009 vastgesteld als een van de follow-up van de thematische strategie van de Commissie voor een duurzaam gebruik van pesticiden. De lidstaten van de EU dienden de nationale bepalingen ter omzetting ter omzetting van de SUD in hun nationale wetgeving uiterlijk op 26 november 2011 in werking te doen treden. De Commissie achtte het passend een evaluatie van de SUD uit te voeren waarin ook de problemen met de uitvoering, handhaving en de toepassing ervan in de lidstaten. Dit werk werd uitgevoerd als een back-to-back beoordeling, die zowel een evaluatie als een effectbeoordeling omvatte. De Commissie hoopte de beoordeling te kunnen gebruiken om te komen met een nieuw wetgevingsvoorstel voorstel in te dienen om de SUD tegen het eerste kwartaal van 2022 te herzien, zoals vermeld in de strategie "Farm-to-Fork "