Werkpakket

Deze afkorting wordt onder andere gebruikt in de klantbordgroep van het project "Akkerbouw op zand"