Actief communiceren, aantrekkelijk profileren

Artemis heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen in de land- en tuinbouw. Daarom is een grotere bekendheid van de vereniging, de doelstellingen en de activiteiten eerste vereiste. Vooral binnen de sector van de glasgroententeelt is Artemis goed bekend

actief communicatiebeleid

Ook richting de leden is die communicatie essentieel. Niet alleen om de belangenbehartiging te optimaliseren, ook om hen continu op de hoogte te houden van activiteiten en prioriteiten binnen Artemis. Intern hanteert de vereniging een actief communicatiebeleid om leden te betrekken bij de verenigingsactiviteiten. Dat gebeurt via diverse communicatiekanalen, zoals de website, nieuwsbrieven, social media en brochures.

download 3

Externe communicatie       

Actieve communicatie moet Artemis nog veel meer top of mind maken bij alle externe stakeholders. Dat vraagt in veel gevallen een communicatiebeleid dat is toegesneden op die specifieke stakeholder, omdat belangen sterk kunnen verschillen. Ook is Artemis er veel aan gelegen om te fungeren als eerste aanspreekpunt bij thema’s rondom biologische oplossingen en voor input bij de ontwikkeling van weerbare plant- en teeltsystemen.

supermarkt 1

Maatschappelijke discussie

Daarbij hoort dat we ook een robuust en proactief communicatiebeleid hanteren bij maatschappelijke druk of kritiek. In die gevallen zijn we een betrouwbare gesprekspartner die snel, transparant en met kennis van zaken kan reageren.

bees 1