Uitdaging nummer één: een andere mindset

De grootste uitdaging voor Artemis is de verandering van mindset bij de doelgroep van telers. Artemis werkt daar continu aan, onder meer door presentaties tijdens bijeenkomsten van bijvoorbeeld studiegroepen en door gesprekken met geledingen van LTO, de land- en tuinbouworganisatie. Meer kennis van biologische oplossingen stimuleert telers zich er meer in te verdiepen. Dat vraagt niet alleen maar een andere mindset bij de teler. Ook zijn er nog (te) veel stakeholders met vaak een te beperkte visie op biologische middelen.

Telers motiveren met nieuwe producten

Het pakket van chemische middelen wordt snel kleiner, maar telers zien nog onvoldoende biologische middelen om de gaten op te vullen. Eén op één chemische middelen vervangen door biologie is geen optie, omdat biologische middelen een ander werkingsmechanisme hebben. In een systeemaanpak kunnen biologische middelen gezamenlijk ervoor zorgen dat ziekten en plagen vrijwel geen kansen meer krijgen, als de teeltsystemen waarin ze worden gebruikt weerbaar zijn gemaakt. De ontwikkeling van weerbare systemen in de teelt en die van nieuwe biologische producten door Artemis-leden moet daarom hand in hand gaan.

IMG 6466

Telers motiveren door andere partijen

Meer kennis delen is één. Ook druk van buitenaf kan voor telers een reden zijn om zich te verdiepen in het biologisch arsenaal. Het streven naar meer biologie in de gewasbescherming wordt breed gedragen: door consumenten, retailers, organisaties zoals Natuur en Milieu en Greenpeace, adviseurs en toeleveranciers. Hun invloed, bewust of onbewust, laat telers nu al niet onberoerd. Dat kan een trigger zijn om een andere manier van gewasbescherming te omarmen.

agriculture tomatoes food healthy ingredients nutrition vegetables wet raw

Experimentele pilots organiseren

Wil de land- en tuinbouw in 2030 daadwerkelijk de transitie in gewasbescherming maken, dan moet er nog veel gebeuren. Weerbare planten en teeltsystemen zijn er nog niet, de kennis en producten daarvoor moeten nog worden ontwikkeld. Dat kan het beste gebeuren in een experimentele setting, bij een aantal telers, waar alle beschikbare kennis en producten, toeleveranciers en adviseurs bij betrokken zijn.

IMG 6481

Kennis delen

Hoe meer kennis er beschikbaar komt over biologische middelen, hoe meer het vertrouwen van de teler in die oplossingen groeit. Als kennis partner is Artemis essentieel in dat proces: door meer kennis te vergaren en breed te verspreiden. We willen ook een faciliterende rol spelen bij het vertrouwelijk delen van kennis: onderling tussen de leden, maar ook met stakeholders zoals telers, adviseurs, Ctgb en NVWA.

download 3