Wet- en regelgeving meer toesnijden op de praktijk

De themagroep Wet- en regelgeving binnen Artemis concentreert zich vooral op drie thema’s: biologische gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten en nuttige insecten en bestuivers. Voor elk van deze thema’s geldt weer andere wetgeving. Vaak zijn die kaders beperkend in bepaalde opzichten. Daarmee belemmeren de richtlijnen dat innovatieve producten tijdig hun weg naar de markt weten te vinden. Het doel van de themagroep is die marktintroductie zo makkelijk mogelijk maken, door de juiste procedures en bijbehorende kosten te communiceren met overheden.

Betere regelgeving voor biologische middelen

Artemis ijvert voor een versnelling van de doorlooptijd van de toelatingsprocedure voor biologische producten. Ook moeten de eisen zodanig passend zijn, dat nieuwe producten sneller en tegen lagere kosten kunnen worden toegelaten. Daarvoor wil de themagroep een plan van aanpak voor die versnelling opstellen.

plant extract

Regelgeving biostimulanten

Biostimulanten gaan vallen onder de nieuwe meststoffenverordening 2019/1009 die in 2022 van kracht wordt. De normen om Biostimulanten te kunnen registreren moeten nog worden ontwikkeld. Artemis is betrokken bij de EU-organisatie (CEN) die de normen moet formuleren. In de meststoffenverordening zijn slechts vier groepen micro-organismen opgenomen. Veel andere micro-organismen met bewezen biostimulantwerking dreigen dus straks van de markt te verdwijnen. Omdat biostimulanten zo’n belangrijke rol spelen bij de realisering van de visie voor 2030 in Nederland, wil Artemis de regelgeving verbreden om meer micro-organismen beschikbaar te krijgen.

soybeans agriculture plant farm planting

Regelgeving nuttige insecten en bestuivers

De regelgeving moet een zo ruim mogelijk kader bieden om de inzet van natuurlijke vijanden (macro-organismen), mijten, aaltjes en dergelijke, en bestuivers mogelijk te maken. Daarvoor brengt de werkgroep in kaart welke beperkingen er zijn op nationaal, Europees en wereldwijd niveau. Aan de hand van die conclusie stelt Artemis vast of op korte termijn actie richting de overheid vereist is, of dat het voor dit onderwerp bij waakzaamheid kan blijven.

CrysopaLarve4 uitgesneden