Biocontrol - 
gewasbescherming van moeder natuur zelf

Biocontrol, oftewel biologische gewasbescherming, is de verzamelnaam voor de bestrijding van ziekten en plagen met behulp van natuurlijke vijanden en stoffen. Het zijn natuurlijke parasieten, roofdiertjes (‘predators’) en andere (micro-)organismen en natuurlijke stoffen die alleen of met elkaar belagers van gewassen bestrijden of door competitie ervoor zorgen dat ze geen kans hebben.

Biocontrol producten

Biocontrolproducten passen uitstekend in de ondersteuning van biologische buffering. Momenteel is al een uitgebreid scala in gebruik, met name in de glastuinbouw. We onderscheiden vier soorten producten:

  • Micro-organismen: virussen, bacteriën en schimmels
  • Macro-organismen: insecten (bijv. wantsen), mijten en nematoden
  • Semiochemicals: feromonen en vluchtige stoffen
  • Natuurlijke en natuur-identieke stoffen

een grote vlucht

Biologische gewasbescherming heeft in de Nederlandse glastuinbouw al een grote vlucht genomen, vooral in de groenteteelt. Voor tal van ziekten en plagen kan biocontrol een oplossing bieden, één die voor de voedingsproducten en voor de werknemers op de bedrijven volkomen veilig is.

Ook in de sierteelt is het aandeel van biologische gewasbescherming de laatste decennia steeds meer toegenomen. Geïntegreerde gewasbescherming is regel geworden, waarbij chemische middelen alleen nog worden toegepast als er geen biologisch alternatief is. Ook in de buitenteelten is de biologie bij de fruitteelt in opmars. De sector die nog minder ver is, de akkerbouw met slechts een paar procent aan biologische middelen.

Resistentie wordt geremd

Biologische gewasbescherming is niet alleen een milieuvriendelijke methode, maar ook een effectieve. Op die manier kan de resistentie tegen chemische gewasbescherming zich minder snel ontwikkelen.

chemicals

Biologische bestuiving

Biologische bestuiving van land- en tuinbouwgewassen is essentieel voor de vruchtzetting, dus voor de vorming van het eindproduct als groente en fruit. In eerste instantie zorgden bijen voor de bestuiving. Inmiddels dragen ook hommelvolken eraan bij. Bestuiven met behulp van insecten is niet alleen een manier om te besparen op arbeid. Ook levert het meer productie en een betere kwaliteit op. Bestuiven is ook een stimulans voor de teler om naar andere mogelijkheden dan chemische gewasbescherming te kijken, omdat chemische middelen vaak nadelig zijn voor de bijen- en hommelpopulaties

download 1