U bent hier:

Praktijkproeven

Artemis leidt een aantal praktijkproeven,
onder het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030.

Pilot project Akkerbouw

Deze pilot is 2021 gestart.

Lees meer

Pilot project Sierteelt

Deze pilot is 2021 van start gegaan. In meerdere fases worden verschillende praktijkvraagstukken onderzocht, waaronder het knelpunt waarbij het niet mogelijk is om een populatie van biologische bestrijders op te bouwen in aanwezigheid van zwavelverdampers die preventief ingezet worden tegen schimmels.

Lees meer

Duurzame teelt van tulp en bijgoed

Dit project heeft als voornaamste doel het minimaliseren van het gebruik van chemische stoffen. De pilot volgt de ICM-systeemgedachte en benadert de knelpunten op een breed scala. Er worden diverse strategieën toegepast om het gebruik van chemie te verminderen. Zo wordt er gekeken naar de inzet van verschillende biostimulanten en alternatieven voor glyfosaat bij het doden van grasland. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan het beperken van virusoverdracht door het gebruik van niet-chemische middelen. Tevens wordt er geëxperimenteerd met zowel groene als chemische middelen voor de beheersing van botrytis. Het project streeft ernaar om met deze brede aanpak en de inzet van diverse methoden en middelen een duurzame teelt van tulp en bijgoed te realiseren, waarbij het gebruik van chemische stoffen tot een minimum wordt beperkt.
 

De pilot staat onder leiding van Vertify

Meer projecten in de komende jaren

Deze pilots hebben als doel om met telers op hun eigen bedrijf na te gaan hoe de weerbaarheid kan worden verhoogd, zodat gewassen effectief kunnen worden geteeld met een gereduceerde inzet van chemische middelen en een verhoogde inzet van middelen van natuurlijke oorsprong. Centraal thema voor de pilots betreft ‘het creëren van weerbare teeltsystemen’. 

Het is de bedoeling dat de komende jaren pilots met telers vanuit verschillende sectoren gaan draaien. De pilots zijn meerjarig, zodat samen met de teler door ‘learning by doing’ stapsgewijs zijn eigen teeltsysteem meer robuste weerbaarheid krijgt.