U bent hier:

Pilot project ‘Sierteelt’

Teelt: gerbera

Pilot proeven worden uitgevoerd in samenspraak met telers, de leden van Artemis en WUR Glastuinbouw met financiële ondersteuning door het ministerie van LNV.

In 2022 en 2023 werden de eerste pilotproefen sierteelt georganiseerd in de teelt van gerbera. Er werden twee proeven achereenvolgend opgezet bij kwekerij De Zuidplas in Waddinxveen.
Looptijd 1e proef:  juli 2022 tot december 2022.

Eerste probleemstelling: Zwavel verminderd slagingskans van biologische bestrijders.

Zwavel verminderen voor meer ruimte voor biologische bestrijders

Ontwikkeling van biologische bestrijders

Het gebruik van zwavel als preventieve methode om een aantasting met meeldauw te voorkomen heeft als nadeel dat de populatieopbouw en ontwikkeling van verschillende biologische bestrijders wordt verstoord en deze uiteindelijk verdwijnen. Vanuit de pilot willen we kijken hoe we zonder gebruik van zwavel meeldauw met groene middelen kunnen beheersen om biologische bestrijders meer ruimte te geven en daarmee tot een betere bestrijding van o.a. witte vlieg te komen.

Afweermechanisme om meeldauw te voorkomen

De inzet van een biologisch middel is vergeleken met middelen die de afweer van de plant aanzet om zo de meeldauw te voorkomen. Ook werd er gekeken of er nog effect was op andere schimmels zoals Botrytis.

Resultaat en conclusie

Er is gedurende de proef beperkt ingegrepen met chemische middelen tegen meeldauw. Zoals verwacht zijn er tussen diverse cultivars grote verschillen in gevoeligheid voor meeldauw.

Vervolgproef 2023

De eerste pilot proef kreeg een vervolg in het voorjaar 2023 waarin twee producten met verschillende bacterie stammen gedurende 6 weken zijn gevolgd. Het resultaat was dat beide producten een vergelijkbaar goed resultaat hebben laten zien. Dit geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor toepassing van groene alternatieven voor zwavel en de inzet van biologische bestrijders verder geoptimaliseerd kan worden.

 

- binnenkort meer informatie beschikbaar beschikbaar -