U bent hier:

Artemis participeert aan projecten

Artemis participeert in en werk samen met verschillende projecten en initiatieven in de sector, die in lijn liggen met de visie van Artemis. 

Project 'Akkerbouw op zand'

De PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research op initiatief van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en in samenwerking met dertien private partijen, bestaande uit veredelings- en teeltbedrijven, toeleveranciers en adviesorganisaties. Gezamenlijk werken wij aan economisch en ecologisch perspectief op de korte en lange termijn, voor de akkerbouwer én zijn omgeving.

 
Sinds 2020 participeert Artemis in dit project.
Bekijk project

PPS 'Groen op zaad'

De zaadbehandeling is een efficiënte vorm van gewasbescherming om zaailingen te beschermen tegen schimmelziekten en insectenvraat. Echter, het aanbod van chemische zaadbehandelingsmiddelen neemt snel af, wat een bedreiging kan vormen voor bepaalde teelten. Om alternatieve biologische oplossingen te vinden, heeft Vertify samen met de zaadsector het project 'Groen op Zaad' opgezet, waarbij 18 bedrijven uit de zaadindustrie betrokken zijn. Vertify zal de komende jaren verschillende producten testen om de groei te bevorderen en ziekten en plagen te bestrijden. Het project loopt tot eind 2024.

 

Artemis participeert sinds 2021 in dit project.
Meer over dit project

Cropmix

Een vijfjarig onderzoeksprogramma waarin akkerbouwers, onderzoekers en ketenpartners samenwerken om de transitie naar een duurzame akkerbouw te bevorderen. Het project richt zich op het vergroten van gewasdiversiteit door strokenteelt, om ecologie en akkerbouw te combineren en een duurzamer landbouwsysteem te realiseren. Het richt zich op uitdagingen zoals verlies aan biodiversiteit, verspilling van hulpbronnen en klimaatverandering. Het doel is om nieuwe kennis ontwikkelen en oplossingen vinden die aspecten als bodemleven, biodiversiteit, verdienmodellen voor boeren en gezonde voeding bevorderen.

Lees meer

Holomicrobiome Initiative

Het project, gesteund door een breed scala aan kennisinstellingen, kennisorganisaties en bedrijven, heeft als doel het nauwkeurig in kaart brengen van het holomicrobioom en het analyseren en voorspellen van de interacties tussen de verschillende componenten met behulp van AI. Dit initiatief biedt Artemis en haar leden waardevolle kansen, omdat een dieper inzicht in het microbioom ons in staat stelt om op gerichte wijze biologische middelen te gebruiken voor verbeterde plantweerbaarheid, gezonde gewassen en een gezondere leefomgeving voor mens, dier en milieu.

 

Artemis participeert aan dit project sinds 2020

lees meer

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een Nederlands initiatief dat tot doel heeft de biodiversiteit in Nederland te herstellen en te versterken. Het plan werd in 2018 gelanceerd en is een reactie op de alarmerende afname van biodiversiteit in Nederland en wereldwijd. Het plan is opgesteld door een breed scala aan belanghebbenden, waaronder overheden, natuurorganisaties, boeren, bedrijven en wetenschappers.

Artemis is sinds de start partner van dit initiatief.

lees meer

SUPPORT

Het hoofddoel van dit Europeese project is de succesvolle implementatie van Integrated Pest Management (IPM) instrumenten en technologieën om de ziekten en plagen in de teelt van acht verschillende gewassen, waaronder aardappelen, appels, aardbeien, maïs, olijven, tarwe, uien en wijndruiven, zowel nu als in de toekomst effectief te beheersen. Dit project heeft tot doel een systematische aanpak te ontwikkelen om duurzame gewasbeschermingspraktijken te bevorderen. Uiteindelijk zullen de uitkomsten resulteren in voorstellen voor overheidsbeleid en strategieën om de toepassing van IPM-instrumenten en -technologieën te verbeteren.
Supporting Uptake Integrated Pest Management and Low-Risk Pesticide Use.

 

Artemis participeerd in Nederland aan dit project met actieve inbreng van kennis. 

Verdere projectdeelnames

PPS

- Bt diagnoistiek 

PILOTS

- Akkerbouw | Bollen | Sierteelt

NWA

- Natural Plant Defense

Projecten in aanvraag

GROEIFONDS

  • EPPIC

KOM

  • FAB Tool

NWO

  • KIC Biotiotische stress tuinbouw

PPS

  • Azolen