U bent hier:

Cropmix

Een project over gemengde teeltsystemen voor een transitie naar duurzame, ecologiegebaseerde akkerbouw

Over dit project

Akkerbouwers, onderzoekers en ketenpartners slaan de handen ineen om een doorbraak te realiseren in de transitie naar een duurzame akkerbouw in het vijfjarige onderzoeksprogramma CropMix. Centraal staat het vergroten van de gewasdiversiteit door middel van strokenteelt. Daarmee willen we ecologie en akkerbouw samenbrengen en de maatschappelijke transitie naar een duurzamer landbouwsysteem aanjagen.
Lees meer over dit project op de officiële website

De leden van Artemis kunnen hier gemakkelijk de verstuurde nieuwsbrieven bekijken:

Het consortium

Het CropMix-consortium bestaat uit ~60 partners en heeft meer dan 130 leden. Dit zijn 25 deelnemende telers, onderzoekers uit diverse disciplines (agronomie, ecologie, economie en sociale wetenschappers), en een groot aantal maatschappelijke organisaties en marktpartijen die betrokken zijn in de voedselketen. Samen wordt er gezocht naar oplossingen om de transitie naar op ecologie gebaseerde, duurzame landbouw te versnellen.
Artemis is sinds het begin partner van het project.

Lees meer over alle partners op de officiële website.